Kalite Politikası

Kalite Politikamız,

Üreticilerimize yüksek kaliteli ürünler sunabilmek amacı ile üretimin her aşaması, konusunda uzman kadromuzla uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Buna göre tohumluk üretimlerimiz bitki sağlığı, safiyet ve tohumluk kalitesi yönünden her aşamada titizlikle kontrol edilmektedir.

 

Bitki Sağlığı

Bitki sağlığı ve güveliğinin sağlanması için temizlik koşullarına uygun şekilde tohumluk üretimlerimiz yapılmaktadır.

Bu nedenle üretimde sorun oluşturabilecek türlerin ön bitki olarak ekilmediği yerler seçilmektedir. Üretim alanı solarizasyon ile olası hastalık etmenlerinden temizlenmektedir. Netler yardımı ile hastalık taşıma riski bulunan vektörlerin üretim alanına girişi engellenmektedir. Üretim personelinin giriş çıkışları temizlik kurallarına uygun olarak yapılmaktadır.

Ebeveynlere ait tohumların ve fidelerin hastalık testleri periyodik olarak eliza ve/veya moleküler markörler yardımı ile yapılmaktadır. Üretim sırasında tarla kontrol ve muayeneleri düzenli olarak takip edilmektedir.

Hasat sonrası yıkanan ve temizlenen meyveler bitki sağlığına uygun olarak tohum çıkarma makinalarına aktarılırlar. Buradan elde edilen tohumlar türlere göre farklık gösteren kimyasal veya diğer uygulamalar ile yıkanır ve temizlenerek kurutulurlar.

Kurutulan tohumlar hastalık testlerine alınır ve temiz olduğu tespit edilenler uygun koşullarda depolanırlar.

 

Safiyet

Adına doğru ve yüksek oranda saf bir tohumluk elde için çeşitlere ait ebeveyn üretimleri diğer üretimlerden ayrı alanlarda yapılmaktadır. Kontrollü alanlarda ıslahçıların ve üretim elemanlarının birlikte yaptıkları morfolojik gözlemler ile tip dışı bitkiler sıfır tolerans ile imha edilir. Morfolojik gözlemlere ek olarak firmamız tarafından geliştirilmiş moleküler markörler kullanılarak bitkilerin genetik olarak safiyeti incelenmektedir.

Ticari tohumluk üretimlerimizde ebeveyn üretimleri kadar titizlikle yapılmaktadır. Üretim sırasında tip dışı kontrolleri devam etmektedir. Üretim alanlarında dışarıdan bir polen bulaşmanın engellenmesi amacı ile polen taşıyıcı böceklerin girişi netler yardımı ile engellenmektedir. Her çeşit diğer çeşitlerden kolay olarak ayırt edilebilecek mesafelere sahip bağımsız alanlarda üretilmektedir.

Üretilen her çeşit moleküler markörler yardımıyla safiyet kontrolü yapılarak satışa hazır hale getirilmektedir.

 

Tohumluk Kalitesi

Hastalık ve safiyet kontrollerinin yanında çimlenme ve canlılık testleri her çeşit için 6 aylık dönemler halinde tekrarlanmaktadır. Çimlenme canlılık testleri uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Gerekli görülen durumlarda ‘priming’ uygulamaları ile tohumluk çimlenme oranı, hızı ve gücü arttırılmaktadır.

 

Amacımız:

İnsana, topluma, çevreye duyarlı olarak çalışanlarımız ve işbirlikçilerimiz ile birlikte müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılamak,

Ülkemizde ve uluslararası pazarda sürdürülebilir katma değer sağlamak.

Bizden beklenilenden daha fazlasını sunmaktır.